Fett kan bekämpa bakterier som ger magsjuka

Forskare i Danmark visar att fettsyror som omega-3 kan oskadliggöra listeria-bakterier. Resultaten öppnar möjligheten att behandla farliga bakterier med fett.


Det är sedan tidigare känt att höga koncentrationer av fettsyror kan ha antimikrobiell effekt och döda bakterier som salmonella och listeria.

Nu visar danska forskare att även låga koncentrationer av fettsyror som omega-3 påverkar magsjukebakterier, men med en annan strategi.

– Vår studie visar att vanliga, naturligt förekommande fettsyror kan stänga av specifika gener som gör listeria-bakterien farlig. Vi testade omega-3 fettsyror och det tog ungefär en halvtimme att neutralisera listeria bakterierna, säger Birgitte Kallipolitis, ansvarig forskare bakom studien.

Låga koncentrationer av omega-3 dödar inte bakterierna men verkar stänga av gener som påverkar bakteriens så kallade virulens, dess kapacitet att orsaka sjukdom.

Att neutralisera är bättre än att döda

Forskare bakom studien tror att detta i själva verket är en bättre strategi än att ta död på bakterierna.

När bakteriers tillväxt är hotad tvingas de att anpassa sig och kan till slut bli resistenta mot behandlingen. Att låta bakterierna leva men neutralisera dem och minska risken att de orsakar sjukdom är därför ett bättre behandlingsalternativ.

I framtiden finns potential att resultaten från denna studie utvecklas till nya behandlingsformer för listeria men även andra farliga bakterier som blivit antibiotikaresistenta.