Vad är omega-3?

Omega-3 är en grupp fleromättade fettsyror varav en är speciellt viktig för att kroppen ska fungera.


Fett och fettsyror

linolensyra

Omega-3. En fleromättad fettsyra är en lång kedja med kolatomer som har minst två eller flera dubbelbindningar mellan kolatomer. Molekylen är böjd där dubbelbindningarna sitter.

Fetter kan delas in i tre stora kategorier; triglycerider, fosfolipider och steroler. Triglycerider är de fetter vi främst får i oss genom vår kost. De kan delas in ytterligare i mättade, enkelomättade och fleromättade fetter. Det beror på vilken typ av fettsyror som är byggstenar till triglyceriderna. Omega-3 är namnet på en grupp fleromättade fettsyror. En fleromättad fettsyra är en lång kedja med kolatomer som har minst två eller flera dubbelbindningar mellan kolatomer. Det är en kemisk beskrivning för att förklara att kolatomerna vanligtvis hade varit omringade av flera väteatomer men på grund av dubbelbindningarna finns inte lika många väteatomer och fettsyran är ”inte mätt”.

Omega-3 familjen

Den huvudsakliga fettsyran i omega-3 familjen heter alfa-linolensyra. Den kan omvandlas till EPA och DHA som är de vanligaste, långa omega-3 fettsyrorna.

Essentiella fettsyror

fettgrupper

Alfa-linolensyra finns det gott om i rapsolja.

Fetter är livsviktiga och vi behöver få i oss dem i vår kost eller göra dem från kolhydrater och proteiner för att överleva. Det finns två fettsyror som kroppen inte kan göra själv därför kallas de essentiella fettsyror. Alfa-linolensyra (omega-3) och linolsyra (omega-6) är essentiella fettsyror och de måste vi få i oss i vår kost.